Databáze Povodňového informačního systému

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Export dat pro povodňové plány >

Databáze Povodňového informačního systému

Data následujících tabulek jsou aktualizovaná uživateli Povodňového informačního systému. Export dat (přenesení do vlastního systému) provádějte pravidelně podle vlastního harmonogramu aktualizace, nebo když jste v centrální databázi některé údaje změnili nebo doplnili.

Na následujících stránkách jsou připraveny odkazy pro výběr dat z uživatelských databází v rozsahu pro území povodňového plánu kraje, případně ORP.

"Územím povodňového plánu kraje" se pro potřeby výběru dat pro povodňové plány rozumí oblast, která může v některých případech zahrnout i části území v sousedících krajích, pokud je to pro povodňový plán z hydrologického, organizačního nebo jiných hledisek nutné. Pokud při zpracování povodňového plánu zjistíte potřebu upravit "hranici" pro export dat do vašeho povodňového plánu, požádejte správce databáze POVIS o modifikaci podkladových hodnot.

Data povodňových komisí lze získat i výběrem z mapy, ale pro nastavení a export povodňových komisí v požadovaném rozsahu povodňového plánu pro dané správní území použijte Editor dat (výběr komisí pro povodňový plán obvykle obsahuje i komise ze sousedících krajů nebo ORP). Obdobně zahrnutím hlásných profilů ze sousedících území do nastavení v povodňovém plánu v Editoru dat získáte informace o hlásných profilech mimo území kraje. Toto nastavení v rámci povodňového plánu ORP nebo obce se promítne i do krajského povodňového plánu.

 

 


Export dat pro povodňové plány > Databáze Povodňového informačního systému

   | tisk | nahoru |

stránka exp_povis.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 31.10.2021