Věcná část > Stupně povodňové aktivity > Stanovení stupňů povodňové aktivity > Důležité stránky

Podle hlásných profilů

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Stupně povodňové aktivity vyhlašují povodňové orgány většinou na základě dosažení směrodatných limitů, vyjádřených vodními stavy v hlásném profilu nebo výjimečně průtoky. Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen. Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování SPA jsou stanoveny povodňovými orgány a jsou obsažené v povodňových plánech.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: b15_40_hp.htm