Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení > Důležité stránky

Souhrnná zpráva z povodně

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK ORP Sušice. Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byla vyhlášena povodňová aktivita (2. nebo 3. stupeň), došlo k povodňovým škodám, nebo byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce. Zprávu o povodni vypracovávají jednotlivé obce a městské obvody a na základě těchto zpráv je vypracována zpráva o povodni ORP, která je pak předána krajskému úřadu Plzeňského kraje a Povodí Vltavy, s.p.

Zpráva o povodni obsahuje:

rozbor příčin a průběhu povodně,

popis a posouzení účinnosti provedených opatření,

věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod,

návrh opatření na odstranění následků povodně,

Zpráva je zpracována ve lhůtě do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťuje Povodí Vltavy, s.p. a ČHMÚ pobočka Plzeň.


Soubor: c215_2_souhrnna_zprava.htm