Organizační část > Přenos informací při povodni > Důležité stránky

Stavy v hlásných profilech kategorie C

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Pozorování hlásných profilů kategorie C zajišťuje obec nebo vlastník nemovitosti, kterému hlásný profil slouží, při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby. Hlášení z hlásných profilů kategorie C a hlášení ze stanic automatických LVS zasílají jejich provozovatelé při nebezpečí povodně a za povodně v případě dohody povodňovému orgánu ORP Sušice. Provozovatel LVS může aktuální údaje z hlásných profilů svého systému uvádět ve vlastní webové prezentaci, nebo se v případě datové kompatibility může dohodnout s ČHMÚ případně s podnikem Povodí o zařazení hlásného profilu do jejich prezentace hlásné služby. Toto řešení je doporučeníhodné pro hlásné profily, jejichž údaje mohou mít širší než lokální využití. Odkaz na webové stránky hlásných profilů kategorie C, které jsou provozovány v rámci LVS je uveden v tabulce hlásných profilů.

Další informace: Povodňové komise
tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: c2_2_3_stavy_v_hlasnych_profilech_c.htm