Export dat pro povodňové plány > Důležité stránky

Seznam tabulek a používaných atributů

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Obsah složek ve standardní distribuci digitálního povodňového plánu:

data/aktualizace

údaje o aktualizaci datové části

data/csu

ČSÚ: správní členění, MV: počty obyvatel

data/csu_adresy

ČSÚ: adresní body

data/csu_dpp

POVIS: hranice mikroregionů a sdružení obcí

data/csu_maska

masky pro rastrovou mapu (hranice ČR)

data/dibavod

DIBAVOD: hydrologická data, MŽP: záplavová území

data/dpp

POVIS: data povodňových plánů

data/foto

POVIS: fotodokumentace

data/heis

VÚV TGM, v.v.i.: Hydroekologický informační systém

data/hlas_prof

POVIS: obsah složky je postupně nahrazován novými tabulkami ve složce dpp

data/isvs_voda

MZe: ISVS VODA: správcovství vodních toků

data/klady_map

ČÚZK a MŽP: mapové podklady

data/mis

Povodňové plány obcí: místní informační systém

data/pk

POVIS: povodňové komise a důležité organizace

data/ppvn

Povodňové plány obcí: data pro povodňové plány vlastníků nemovitostí jsou exportována z aplikace AKIS

data/rsd

ŘSD: silniční databanka

data/sekm

MŽP: Systém evidence kontaminovaných míst – skládky

data/utv

VÚV: útvary povrchových a podzemních vod – obsah není již aktualizován, byl nahrazen soubory ve složce DIBAVOD

 

Pro orientaci v datových zdrojích digitálního povodňového plánu použijte seznam tabulek a jejich atributů:

Tabulky používané ve standardní distribuci mapového projektu.

Interní tabulky jen pro potřebu informačního systému.

Tabulky vyřazené z mapového projektu.

Abecední seznam atributů datových tabulek:

atributy začínající písmenem:

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

 

 

Z

 

 

všechny atributy


Soubor: exp_tabulky_atributy.htm