Kontakty > Důležité organizace > Důležité stránky

odkazy podle kategorií

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky
Organizace v databázi povodňového plánu

Organizace vybrané pro povodňový plán (POVIS)

Organizace v povodňovém plánu podle vybraných kategorií

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění organizací.

Státní správa (POVIS)

Veřejná správa (POVIS)

 

Hasičský záchranný sbor (POVIS)

Policie (POVIS)

Vojenská velitelství a úřady (POVIS)

 

Český hydrometeorologický ústav (POVIS)

Podniky povodí (POVIS)

Správci drobných vodních toků a nádrží (POVIS)

Státní plavební správa (POVIS)

Rybářské organizace (POVIS)

 

Zdravotnictví (POVIS)

Česká inspekce životního prostředí (POVIS)

Hygienické stanice (POVIS)

Veterinární správa (POVIS)

Veterinární asanační podniky (POVIS)

 

Ubytování a stravování (POVIS)

Školy a školní jídelny (POVIS)

Správci nemovitostí (POVIS)

 

Rozvodné sítě (POVIS)

Telekomunikace (POVIS)

Správci vodovodů a kanalizací (POVIS)

Správci a údržba dálnic, silnic a železnic (POVIS)

 

Dopravní služby (POVIS)

Technické služby (POVIS)

Odborné subjekty (POVIS)

 

Zásobování (POVIS)

 

 


Soubor: kontakty_subj_kat.htm