Důležité stránky

Tiráž

Úvod  Předchozí  Konec Tisk této stránky

Vydal: Měú Sušice, Náměstí Svobody 138, 34201 Sušice, 376540111
datum vydání verze 2.0.0: 24.09.2022.

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

WEB - veřejně přístupný

Nastavení mapového serveru:

https://dpp.plzensky-kraj.cz/isapi.dll?

Proměnné:

společné: 16.01.2021 lokální: 16.01.2021

 

Zpracoval:

František Randák. OOŽP Měú Sušice
...

datum zpracování:

30.05.2011

Aktualizace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.,
Nábřežní 4, 15056 Praha 5
tel.: 257 110 111
fax: 257 319 394

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

je označeno samostatně u každé tabulky

Datum vydání digitální verze:

24.09.2022

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz


Soubor: mdpp_tiraz.htm