Přílohy > Seznam toků > Důležité stránky

Správci vodních toků na správním území

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Kontaktní informace Podniky povodí (POVIS)
Správci drobných vodních toků a nádrží (POVIS)
Rybářské organizace (POVIS)

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků (ISVS)

 

 


Povodí Vltavy, s.p.

hmtoggle_arrow1Bezejmenný LB přítok č. 004 Mačického potoka od pramene SZ od Mačic: 10267326

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný LB přítok č. 006 Mačického potoka od pramene SV od Mačic: 10240179

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný LB přítok č. 006.1 LB přítoku č. 002 Otavy od pramene S od Budětic: 10250548

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný LB přítok č. 008 Mačického potoka od pramene v Karlovicích: 10274295

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný LB přítok č.004.1, LB č.004 Jindřichovického potoka od pramene SV od Stříteže: 10248306

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný LB přítok č.012 Kalného potoka od pramene SV od Brodu: 10256545

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný PB přítok č. 013 LB přítoku č. 008 Mačického potoka od pramene S od Bitovínu: 10242845

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný PB přítok č.003 Boříkovského potoka od pramene S od Sluhova: 10240392

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný PB přítok č.005 Boříkovského potoka od pramene V od Sluhova: 10256179

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný PB přítok č.008 Jindřichovického potoka od pramene J od Malonic: 10262655

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný PB přítok č.009, PB č.008 Jindřichovického potoka od pramene SV od Šáru: 10273017

 

hmtoggle_arrow1Bezejmenný PB přítok č.012 Nezamyslického potoka od pramene S od Doubravy: 10240141

 

hmtoggle_arrow1Bílenický potok: 10239159

 

hmtoggle_arrow1Čeletický potok: 10244769

 

hmtoggle_arrow1Černíčský potok: 10272931

 

hmtoggle_arrow1Damětický potok č.002 od pramene Z od Damětic: 10256660

 

hmtoggle_arrow1Divišovský potok: 10245219

 

hmtoggle_arrow1Drnový potok: 10100300

 

hmtoggle_arrow1Jindřichovický potok: 10244760

 

hmtoggle_arrow1Kalný potok: 10239275

 

hmtoggle_arrow1Kalný potok: 10273291

 

hmtoggle_arrow1Křemelná: 10100162

 

hmtoggle_arrow1LBP J od Chotěšova: 10246408

 

hmtoggle_arrow1LBP od Bubečné: 10263005

 

hmtoggle_arrow1LBP od Mlynářova rybníka: 10253634

 

hmtoggle_arrow1LBP S od Častonic: 10267831

 

hmtoggle_arrow1LBP V od Horního Krušce: 10255412

 

hmtoggle_arrow1LBP z Horního Krušce: 10259530

 

hmtoggle_arrow1LBP z polesí Bloudim: 10260890

 

hmtoggle_arrow1Losenice: 10100484

 

hmtoggle_arrow1Luční potok: 10240335

 

hmtoggle_arrow1Mačický potok: 10257646

 

hmtoggle_arrow1Nezamyslický potok: 10262908

 

hmtoggle_arrow1Nezdický potok: 10100413

 

hmtoggle_arrow1Novosedelský p.: 10256214

 

hmtoggle_arrow1Ostružná: 10100097

 

hmtoggle_arrow1Otava: 10100013

 

hmtoggle_arrow1PBP od obce Trpěšice: 10269441

 

hmtoggle_arrow1PBP od Sv. Mouřence: 10255494

 

hmtoggle_arrow1PBP přes kotu 645: 10273478

 

hmtoggle_arrow1PBP V od obce H.M.Boží: 10269125

 

hmtoggle_arrow1PBP Z od vrchu Zelenov: 10263003

 

hmtoggle_arrow1PBP z V části Vlkonic: 10241271

 

hmtoggle_arrow1Plavební potok: 10269922

 

hmtoggle_arrow1Podolský potok: 10267607

 

hmtoggle_arrow1Prášilský potok: 10100690

 

hmtoggle_arrow1Tedražický potok: 10250688

 

hmtoggle_arrow1Úslava: 10100028

 

hmtoggle_arrow1Volšovka: 10100340

 

hmtoggle_arrow1Volšovka: 10100340

 

hmtoggle_arrow1Vydra: 10100259

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010550/2: 12000983

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010780/15.1: 12000987

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010780/18: 12000988

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010780/2008.3: 12000989

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010810/22: 12000990

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010820/7: 12000991

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010920/6: 12000992

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010970/2001.2: 12000993

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108010980/18: 12000994

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108011010/5: 12000997

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108011010/11: 12000996

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108011270/2.1: 12001010

 

hmtoggle_arrow1ZVHS 108011270/11: 12001008

 

hmtoggle_arrow1Žihobecký potok: 10262000

 

Lesy ČR, s. p.

hmtoggle_arrow1Kepelský potok: 10252281

 

hmtoggle_arrow1Kunkovický potok: 10251139

 

hmtoggle_arrow1LBP Divišovského potoka přes o. Dl. Ves: 10272933

 

hmtoggle_arrow1LBP JZ od Podmokel: 10253577

 

hmtoggle_arrow1LBP Nezdického potoka od k. 921: 10240124

 

hmtoggle_arrow1LBP Nezdického potoka od k. 1066: 10271407

 

hmtoggle_arrow1LBP Otavy: 10276053

 

hmtoggle_arrow1LBP Otavy v km 105,9: 10251425

 

hmtoggle_arrow1LBP V od koty 592: 10277721

 

hmtoggle_arrow1Opolenecký potok: 10256398

 

hmtoggle_arrow1Orlovská Svodnice: 10256150

 

hmtoggle_arrow1Pařezský potok: 10256607

 

hmtoggle_arrow1PBP J lokality u Jirků: 10267833

 

hmtoggle_arrow1PBP Mochtínského potoka od Čížové: 10282635

 

hmtoggle_arrow1PBP Mochtínského potoka z polesí Na skále: 10250793

 

hmtoggle_arrow1PBP Nezdického potoka: 10281526

 

hmtoggle_arrow1PBP Opoleneckého potoka od Zámeckého vrchu: 10283321

 

hmtoggle_arrow1PBP Opoleneckého potoka od zříceniny Kašperku: 10274865

 

hmtoggle_arrow1PBP Ostružné v km 17,7: 10250736

 

hmtoggle_arrow1PBP Ostružné v km 19,2: 10262474

 

hmtoggle_arrow1PBP Ostružné v km 25,3: 10247971

 

hmtoggle_arrow1PBP přes kotu 669: 10270385

 

hmtoggle_arrow1PBP S nad Zamyšlem: 10251359

 

hmtoggle_arrow1PBP ze Z části pol.Žebráček: 10261260

 

hmtoggle_arrow1Podmokelský potok: 10251276

 

hmtoggle_arrow1Račí potok: 10245002

 

hmtoggle_arrow1Radešovský potok: 10272870

 

hmtoggle_arrow1Růžďský potok: 10256606

 

hmtoggle_arrow1Šimanovský potok: 10239591

 

hmtoggle_arrow1Zlatý potok: 10261653

 

hmtoggle_arrow1Zuklínský potok: 10268466

 

hmtoggle_arrow1Zuklínský potok: 10268466

 

Správy národních parků

hmtoggle_arrow1Březový potok: 10244701

 

hmtoggle_arrow1Černohorský potok: 10273414

 

hmtoggle_arrow1Černý potok: 10267990

 

hmtoggle_arrow1Drozdí potok: 10245212

 

hmtoggle_arrow1Filipohuťský potok: 10250606

 

hmtoggle_arrow1Hamerský potok: 10245048

 

hmtoggle_arrow1Hrádecký potok: 10244825

 

hmtoggle_arrow1Javoří potok: 10272845

 

hmtoggle_arrow1Jedlový potok: 10275022

 

hmtoggle_arrow1Jelení potok: 10114360

 

hmtoggle_arrow1Jezerní potok: 10256160

 

hmtoggle_arrow1Jezerní potok: 10273359

 

hmtoggle_arrow1Křemelná: 10100162

 

hmtoggle_arrow1Kvildský potok: 10273225

 

hmtoggle_arrow1Losenice: 10100484

 

hmtoggle_arrow1Malá Řezná: 10112475

 

hmtoggle_arrow1Mlýnský potok: 10250887

 

hmtoggle_arrow1Novohuťský potok: 10268321

 

hmtoggle_arrow1Pěkný potok: 10278586

 

hmtoggle_arrow1Pěnivý potok: 10245482

 

hmtoggle_arrow1Popelný potok: 10246982

 

hmtoggle_arrow1Potůček: 10258652

 

hmtoggle_arrow1Prášilský potok: 10100690

 

hmtoggle_arrow1Ptačí potok: 10273368

 

hmtoggle_arrow1Radešovský potok: 10272870

 

hmtoggle_arrow1Ranklovský potok: 10250763

 

hmtoggle_arrow1Roklanský potok: 10250375

 

hmtoggle_arrow1Rokytka: 10251113

 

hmtoggle_arrow1Rýžovní potok: 10246545

 

hmtoggle_arrow1Santalový potok: 12003095

 

hmtoggle_arrow1Slatinný potok: 10238979

 

hmtoggle_arrow1Smrkový potok: 10239589

 

hmtoggle_arrow1Smrkový potok: 10239589

 

hmtoggle_arrow1Studený potok: 10263780

 

hmtoggle_arrow1Tmavý potok: 10273378

 

hmtoggle_arrow1Vydra: 10100259

 

hmtoggle_arrow1Zhůřský potok: 10245112

 

hmtoggle_arrow1Zlatý potok: 10261653

 

Správce zahraniční

hmtoggle_arrow1Jelení potok: 10114360

 

hmtoggle_arrow1Prášilský potok: 10100690

 

hmtoggle_arrow1Smrkový potok: 10239589

 

hmtoggle_arrow1Smrkový potok: 10239589

 

Správce se neurčuje

hmtoggle_arrow1Mlýnský potok: 10268987

 

hmtoggle_arrow1Vchynicko-tetovský kanál: 10251530

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 24.09.2022.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.


Soubor: p__vodni_toky_spravci.htm