Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Důležité stránky

Zákon č. 254/2001 Sb.

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Text předpisu je uveden bez záruky.
Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv je uveřejněn na portálu Ministerstva vnitra, pro hledání v zákonech a předpisech lze využít služby dalších subjektů (např. portál Zákony pro lidi).

Číslo:        254/2001 Sb.
Název:        Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zdroj:        https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254

Ze dne:

28.06.2001

Částka:

98/2001 Sb.

Platnost od:

25.07.2001

Účinnost od:

01.01.2002

Znění od:

01.02.2022

Znění do:

01.07.2023

 

 


Soubor: sb_2001-254.htm