Obce ve správním obvodu ORP  > Důležité stránky

Dražovice

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Povodňový plán obce:

povodňový plán není registrován v POVIS

ID obce:

566683

web:

http://www.drazoviceususice.cz/

informativní počet obyvatel k 01.01.2023

150 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)

katastrální území:

Dražovice u Sušice

ČSÚ:

Dražovice – vybrané statistické údaje

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Základní mapa

 

Objekty povodňového plánu

 

Záplavová území

 

Doprava

Tabulkové výpisy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Evakuační místa

 

Místa omezující odtokové poměry

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

Ohrožené objekty

 

Ohrožující objekty

 

Kontaminovaná místa a skládky

 

Protipovodňová opatření

 

Vyhlášená záplavová území

Fotodokumentace:

fotografie lokalizované na území obce (POVIS)

fotografie s textem "Dražovice" v názvu - výpis z POVIS

 

 

 


Soubor: x_orp_obce_drazovice_566683.htm