Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA X ZVLÁDÁNÍ SUCHA A STAVU NEDOSTATKU VODY > Díl 3 Orgány pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody > Důležité stránky

§ 87e

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

(1) Orgánem pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody (dále jen „orgán pro sucho“) je

a) vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2,

b) ústřední a krajská komise pro sucho.

(2) Nadřízeným správním orgánem krajské komise pro sucho a ústřední komise pro sucho je Ministerstvo zemědělství nebo Ministerstvo životního prostředí v rozsahu působnosti svěřené jim tímto zákonem.


Soubor: 16592130.htm