Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA II NAKLÁDÁNÍ S VODAMI > Důležité stránky

Díl 4 Vodoprávní evidence

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 19

§ 20 Údaje zapisované do katastru nemovitostí


Soubor: 2214480.htm