Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA V OCHRANA VODNÍCH POMĚRŮ A VODNÍCH ZDROJŮ > Důležité stránky

Díl 1 Ochrana vodních poměrů

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 27

§ 28 Chráněné oblasti přirozené akumulace vod

§ 28a Území chráněná pro akumulaci povrchových vod


Soubor: 2214755.htm