Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > Důležité stránky

HLAVA VI VODNÍ TOKY

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 43 Vodní toky

§ 44 Koryta vodních toků

§ 45 Změny koryta vodního toku

§ 46 Ochrana vodních toků a jejich koryt

§ 47 Správa vodních toků

§ 48 Správci vodních toků

§ 49 Oprávnění při správě vodních toků

§ 50 Povinnosti vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta vodních toků

§ 51 Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků

§ 52 Povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi

§ 53 Pochybnosti o rozsahu povinností a oprávnění


Soubor: 2214985.htm