Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI > Důležité stránky

Díl 3 Povodňové orgány

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 77

§ 78 Povodňové orgány obcí

§ 79 Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností

§ 80 Povodňové orgány krajů

§ 81 Ústřední povodňový orgán


Soubor: 2215435.htm