Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > Důležité stránky

HLAVA XI POPLATKY

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Díl 3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních


Soubor: 2215701.htm