Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > Důležité stránky

HLAVA XIV VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 104

§ 105 Obecní úřady a újezdní úřady

§ 106 Obecní úřady obcí s rozšířenou působností

§ 107 Krajské úřady

§ 108 Ministerstva jako ústřední vodoprávní úřad

§ 109 Pravomoci vodoprávního úřadu při mimořádných opatřeních

§ 110 Vodoprávní dozor vodoprávních úřadů

§ 111 Vrchní vodoprávní dozor

§ 112 Česká inspekce životního prostředí

§ 114 Výkon vodoprávního dozoru

§ 115 Vodoprávní řízení

§ 115a Opatření obecné povahy


Soubor: 2215920.htm