Organizační část > Důležité stránky

Plán pravidelné aktualizace dPP

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Aktualizace dat bude rozdělena na několik celků s odlišnou periodou zpracování.

a)Složení a kontaktní údaje povodňových komisí, kontaktní údaje organizací - aktualizace složení povodňových komisí v editoru dat se provede 1x ročně.  V případě potřeby se provede aktualizace povodňových komisí před obdobím a v období zvýšeného povodňového nebezpečí (např. při jarním tání, po výstraze ČHMÚ na bouřky s přívalovými dešti, dlouhotrvající a vydatné deště). Aktualizaci údajů provede v Editoru dat okamžitě po zjištění změny pověřený správce povodňového plánu. Pro obce, které nemají dPP provede aktualizaci kontaktních údajů ORP.

b)Data zpracovaná v Editoru dat – úpravy, doplnění nebo aktualizaci údajů v Editoru dat provede kraj, co nejdříve po zjištění změny, podle vlastních informací nebo na základě podkladů či požadavku ORP. Po provedení aktualizace exportuje správce povodňového plánu změněnou databázi z Editoru dat na krajský server, pokud toto není nastaveno automaticky.  

c)Data z centrálních zdrojů - aktualizaci dat z centrálních zdrojů zajišťuje kraj.

d)Mapové podklady - aktualizaci mapových podkladů z centrálních zdrojů (dPP ČR) zajišťuje kraj.

e)Textová část - aktualizaci údajů (export tabulek apod.), které byly aktualizovány v databázích, provede správce povodňového plánu současně s úpravou databází. Povodňové orgány prověří 1x ročně platnost textové části povodňových plánů. Podle potřeby zajistí kraj ve spolupráci s příslušným správcem povodňového plánu aktualizaci webové prezentace dPP a vydá dPP na DVD nebo jiném přenosném nosiči, určeném k lokální instalaci.

f)Lokální instalace - kontaktní údaje a data zpracovaná v Editoru dat lze pro lokální instalaci na městských a obecních úřadech stahovat kdykoliv podle potřeby. Podle potřeby vydá kraj dPP na DVD nebo jiném přenosném nosiči, určeném k lokální instalaci.

g)Tištěné verze - při změnách textové verze povodňového plánu ORP vydá kraj novou verzi pro tisk (PDF) a umožní její stažení nebo jiný způsob distribuce. Případný tisk souboru je v kompetenci ORP. Aktuální kontaktní údaje komisí a organizací ve formátu pro tisk (PDF) je možné kdykoliv získat z Editoru dat (Adresář povodňového plánu).

h)Upozornění na změny a jejich evidence - záznam o provedených změnách je součástí každého povodňového plánu samostatně pro textovou část a pro databáze. Na serveru kraje bude vedena historie změn, pokyny pro aktualizaci a odkazy na stažení aktualizovaných souborů.

Další informace: Přehled aktualizací textové části povodňového plánu


Soubor: c211_plan_aktualizace.htm