Organizační část > Důležité stránky

Seznam existující dokumentace

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Dokumentace

Uloženo

Studie odtokových poměrů významných vodních toků

Pouze dokumentace vyhlášených záplavových území (OŽP)

Studie odtokových poměrů drobných vodních toků

Pouze dokumentace vyhlášených záplavových území (MěÚ OŽP)

Manipulační řady VD I-III. kategorie

---

Manipulační řady VD IV. kategorie

MěÚ Stříbro, odbor životního prostředí

Provozní řády

MěÚ Stříbro, odbor životního prostředí

Havarijní plány

MěÚ Stříbro, odbor životního prostředí

Evakuační plány

MěÚ Stříbro, sekretariát krizového řízení

Krizové plány

MěÚ Stříbro, sekretariát krizového řízení


Soubor: c216_seznam_dokumentace.htm