Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Důležité stránky

Evropská legislativa

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

[1] Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 27. října 2007 o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik
(odkaz na text Směrnice na webu eur-lex:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1404746561551&uri=CELEX:32007L0060).


Soubor: eu.htm