Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Důležité stránky

Normy

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Vzhledem k tomu, že dochází k průběžné aktualizaci norem, je zapotřebí před jejich použitím ověřit jejich aktuálnost. V povodňovém plánu je uveden odkaz jen na některé normy, ucelené seznamy norem (ČSN i TNV) najdete na internetových stránkách:

www.eagri.cz – vodní hospodářství – technické normy


Soubor: normy.htm