Přílohy > Fotodokumentace > Důležité stránky

Výběr podle zobrazeného objektu

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

V databázi povodňového plánu obvykle nejsou naplněny všechny kategorie použité pro třídění fotografií.

Evakuační místa (POVIS)

Hlásné profily (POVIS)

Srážkoměry (POVIS)

 

Místa omezující odtokové poměry (POVIS)

Ohrožené objekty (POVIS)

Kontaminovaná místa nebo skládky (POVIS)

Ledové jevy (POVIS)

Vodní díla (POVIS)

Blesková povodeň (POVIS)

 

Protipovodňová opatření (POVIS)

Povodňové značky (POVIS)

Doprava – objížďky (POVIS)

Dopravní omezení (POVIS)

Místní varovné systémy (POVIS)

 

Povodňové komise (POVIS)

Organizace - subjekty povodňové ochrany (POVIS)

 


Soubor: x_foto_podle_zobrazeneho_objektu.htm