Obce ve správním obvodu ORP  > Důležité stránky

Kostelec

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Povodňový plán obce:

https://www.portalobce.cz/povodnovy-plan/kostelec/

ID obce:

503916

web:

http://www.obeckostelec.cz

informativní počet obyvatel k 01.01.2023

572 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)

katastrální území:

Kostelec u Stříbra, Lšelín, Nedražice, Ostrov u Stříbra, Popov u Stříbra, Vrhaveč

ČSÚ:

Kostelec – vybrané statistické údaje

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze

 

 

Vybrané mapy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Základní mapa

 

Objekty povodňového plánu

 

Záplavová území

 

Doprava

Tabulkové výpisy z povodňového plánu ORP pro území obce:

Evakuační místa

 

Místa omezující odtokové poměry

 

Ohrožení bleskovou povodní mimo tok

 

Ohrožené objekty

 

Ohrožující objekty

 

Kontaminovaná místa a skládky

 

Protipovodňová opatření

 

Vyhlášená záplavová území

Fotodokumentace:

fotografie lokalizované na území obce (POVIS)

fotografie s textem "Kostelec" v názvu - výpis z POVIS

 

 

 


Soubor: x_orp_obce_kostelec_503916.htm