Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 1 Poplatek > Důležité stránky

§ 88e Výpočet poplatku

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Poplatek za odebrané množství podzemní vody se vypočte jako součin základu poplatku a sazby poplatku.


Soubor: 12742243.htm