Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Oddíl 2 Správa poplatku > Důležité stránky

§ 88l Úrok z prodlení

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

U nedoplatku na poplatku za odebrané množství podzemní vody vzniká úrok z prodlení.


Soubor: 12742273.htm