Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Oddíl 1 Poplatek > Důležité stránky

§ 89d Základ poplatku

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Základ poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových se skládá z dílčích základů poplatku.


Soubor: 12742300.htm