Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Důležité stránky

Oddíl 2 Správa poplatku

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 89m Správce poplatku

§ 89n Povinnosti poplatníka

§ 89o Poplatkové přiznání

§ 89p Splatnost poplatku

§ 89q Úrok z prodlení


Soubor: 12742349.htm