Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Důležité stránky

Díl 3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Oddíl 1 Poplatek

Oddíl 2 Správa poplatku


Soubor: 12742379.htm