Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA IX OCHRANA PŘED POVODNĚMI > Důležité stránky

Díl 4 Ostatní účastníci ochrany před povodněmi

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 82 Správci povodí

§ 83 Správci vodních toků

§ 84 Vlastníci vodních děl

§ 85 Vlastníci pozemků a staveb, které se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně


Soubor: 2215581.htm