Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PÁTÁ Změna zákona o vnitrozemské plavbě > Důležité stránky

§ 131

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., se mění takto:

§ 49 a 50 se zrušují.


Soubor: 2216871.htm