Titulní list > Důležité stránky

Autoři

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Zpracoval:

František Randák. OOŽP Měú Sušice
...

datum zpracování:

30.05.2011

Aktualizace:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.,
Nábřežní 4, 15056 Praha 5
tel.: 257 110 111
fax: 257 319 394

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

Hydrosoft Veleslavín, s.r.o., U Sadu 13, Praha 6
tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

Datum poslední aktualizace příloh (POVIS):

je označeno samostatně u každé tabulky

Datum vydání digitální verze:

24.09.2022

 


Autorská práva
mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí

© Český úřad zeměměřický a katastrální

© Český statistický úřad

© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.

© Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Aplikace Digitální povodňový plán je neprodejná. Jakékoliv další šíření je možné jen se souhlasem vydavatele.


Soubor: a_autor.htm