Titulní list > Důležité stránky

Digitální verze povodňového plánu

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Textová část digitálního povodňového plánu byla zpracována z původních podkladů ve formátu DOC (texty), XLS (tabulky) nebo JPG, BMP (obrázky) a některých dalších. Údaje, které to umožňují, byly lokalizovány na mapě a převedeny do databází Povodňového informačního systému (POVIS). Údaje aktualizované v tomto systému je nutné pravidelně synchronizovat s lokálně instalovanými databázemi povodňového plánu (viz Export dat).

V odkazech v tabulce hlásných profilů a v dalších složkách pro přílohy (evidenční listy hlásných profilů, měrné křivky, fotodokumentace a další) jsou texty publikované ve formátu PDF. Jejich aktualizaci proveďte nahrazením novým souborem stejného názvu.

Původní struktura složek, dlouhé názvy souborů a použití diakritiky v původních podkladech neumožnily zachovat tento způsob organizace informací (diakritika není v některých systémech podporována, soubory typu DOC a XLS jsou některými prohlížeči blokovány). Proto byly pro publikování ve formátu PDF soubory přejmenovány.

Pro správné zobrazení souborů PDF je nutné nainstalovat program Adobe Reader (zdarma).

 


Soubor: a_dpp_soubory.htm