Věcná část > Charakteristika zájmového území > Důležité stránky

Stanovená záplavová území

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Pojem „záplavová území“ je zaveden ustanovením § 66 vodního zákona (č. 254/2001 Sb.) Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou. Jejich rozsah je povinen stanovit na návrh správce vodního toku vodoprávní úřad.

Další informace Tabulka stanovených záplavových území
Mapa záplavových území


Soubor: b1110_stanovena_zaplavova_uzemi.htm