Věcná část > Důležité stránky

Druhy a rozsah ohrožení povodněmi

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Přirozená povodeň

Zvláštní povodeň

Charakteristika ohrožených objektů

Ohrožující objekty

Místa s urychleným odtokem

Místa omezující odtokové poměry

Místa ohrožení ledovými jevy

Historické povodně

Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)


Soubor: b12_druhy_a_rozsah_ohrozeni.htm