Věcná část > Charakteristika zájmového území > Důležité stránky

Hydrologické a klimatologické poměry

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Území ORP Sušice je prameništní oblastí, toky mají horský charakter s nevyrovnanou spádovou křivkou, říční síť má stromovitý typicky horský charakter. Specifický odtok se v horské oblasti pohybuje nad 20 l/s/km2, v podhorské části 10 l/s/km2. Celá Šumava je chráněnou oblastí přirozené akumulace vod.

Nejvýznamnějším tokem v území je Otava (113 km), která se vlévá do Vltavy. Vzniká soutokem Vydry (20 km) a Křemelné (30 km) a protéká územím v délce 32 km. Jejími nejvýznamnějšími PB přítoky jsou Losenice (15 km) a Nezdický potok (17 km), nejvýznamnějšími LB přítoky jsou Volšovka (16 km) a Ostružná (39 km).

Jmenované řeky patří k řekám středoevropského typu, který je charakterizován pravidelným zvětšováním průtoků v průběhu jarního tání, přičemž extrémy (maxima, minima) se mohou vyskytnout v kterémkoli ročním období. Nejvodnatějším měsícem je březen, kdy vodními toky odtéká v průměru 15% celoročního množství vody, nejsušším září kdy to je 5%.

Z hlediska výskytu ledových jevů jsou pro jejich tvorbu nejpříznivější podmínky na řece Otavě, kde malý spád toku spolu s nízkými teplotami umožňuje relativně nejčastější výskyt ledových jevů i tvorbu ledové celiny. Průměrný výskyt ledových jevů je cca 25-40 dní v roce.

Povodňové vlny na tocích mívají většinou bystřinný ráz, tzn. rychlý vzestup i pokles. Na Otavě bývá povodňová situace častěji než na ostatních vodních tocích a dochází zde i k povodním způsobenými ledovými jevy.

Klimaticky je území diferencováno především podle nadmořské výšky. Horská část patří do klimatické oblasti mírně chladné, vlhké s chladnou zimou. Průměrné roční teploty se pohybují kolem 4° C, sněhová pokrývka zde leží kolem 130 dní, srážky dosahují až 1200 mm, jsou však místně ovlivňovány návětrnou polohou.

Severněji ležící vrchoviny patří do oblasti mírně teplé, vlhké s chladnou zimou. Průměrná roční teplota se pohybuje mezi 6-7° C, roční úhrn srážek je mezi 600-700 mm přičemž převažují srážky letní. Sněhová pokrývka zde leží průměrně kolem 70 dní.

Území na rozhraní Horažďovicka má podnebí mírně teplé, mírně suché s mírně chladnou zimou. Průměrná roční teplota přesahuje 7° C, roční srážky se pohybují nad 500 mm, sněhová pokrývka leží v průměru 50 dní ročně.

Místní zvláštností je především v zimních obdobích föhnové proudění přinášející teplý a suchý vzduch, který je příčinou častých oblev a povodní.

Hydrologické údaje o tocích

Profil

Tok

N – leté  průtoky (m3/s)

1

2

5

10

20

50

100

Modrava (ČHMÚ: 112)

Vydra

29

37

52

65

79

101

120

Stodůlky (ČHMÚ: 113)

Křemelná

40

55

76

92

110

134

153

Rejštejn (ČHMÚ: 114)

Otava

80

107

144

172

201

238

267

Sušice (ČHMÚ: 115)

Otava

101

135

185

225

266

323

369

Kolinec (ČHMÚ: 116)

Ostružná

9,4

14

22

30

40

57

72

Měrná křivka profilu - Vydra na Modravě (ČHMÚ: 112)

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

20,0

100

47,7

150

85,0

200

137,0

250

25,0

110

54,6

160

93,3

210

150,0

260

30,5

120

61,9

170

103,0

220

167,0

270

36,0

130

69,5

180

113,0

230

179,0

280

41,2

140

77,1

190

124,0

240

194,0

290

Měrná křivka profilu - Křemelná Stodůlky (ČHMÚ: 113)

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

22,8

100

42,0

150

63,3

200

87,0

250

26,6

110

46,0

160

67,9

210

92,4

260

30,3

120

50,0

170

72,6

220

97,6

270

34,0

130

54,0

180

77,4

230

 

 

38,0

140

58,0

190

82,3

240

 

 

Měrná křivka profilu - Hamerský potok Antýgl

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

1,77

50

6,90

100

13,1

150

20,6

200

2,66

60

8,09

110

14,5

160

 

 

3,62

70

9,26

120

15,9

170

 

 

4,65

80

10,5

130

17,4

180

 

 

5,74

90

11,7

140

19,0

190

 

 

Měrná křivka profilu - Otava Rejštejn (ČHMÚ: 114)

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

47,0

120

113,0

170

186,0

220

270,0

270

59,0

130

127,0

180

202,0

230

289,0

280

72,2

140

141,0

190

219,0

240

304,0

290

86,0

150

155,0

200

236,0

250

321,0

300

99,6

160

170,0

210

253,0

260

 

 

Měrná křivka profilu - Otava v Sušici (ČHMÚ: 115)

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

64,2

120

119,0

170

205,0

220

297,0

270

73,6

130

134,0

180

223,0

230

318,0

280

83,7

140

151,0

190

241,0

240

339,0

290

94,3

150

169,0

200

259,0

250

362,0

300

106,0

160

187,0

210

277,0

260

385,0

310

Měrná křivka profilu - Ostružná Kolinec (ČHMÚ: 116)

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

Průtok
[m3/s]

Přepočet na  cm

4,40

50

24,6

100

49,3

150

78,4

200

7,45

60

29,0

110

54,3

160

84,4

210

11,6

70

33,8

120

60,5

170

90,4

220

16,0

80

38,8

130

66,4

180

 

 

20,3

90

44,0

140

72,4

190

 

 

 


Soubor: b11_4_hydrologicke_a_klimatologicke.htm