Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Místa ohrožení ledovými jevy

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Ledové povodně způsobuje led, který ucpe koryto a povodeň nastane i za běžného průtoku. V době mrazů ucpává koryto ledová kaše a dnový led. V době oblevy ucpávají koryto ledové kry, které se za zvýšeného průtoku uvolňují z koryta a hromadí v místech, kde korytem nemohou projít. Za oblevy dochází k vylití vody z koryta také tam, kde je koryto zarostlé pevným ledem a jeho kapacita je tak nedostatečná na odvedení zvýšeného průtoku.

Tento druh povodní se vyskytuje na tocích i při relativně menších průtocích.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro správní obvod: ORP Sušicesestava

hmtoggle_arrow1Přehled ledových jevů

 

 


hmtoggle_arrow1bezejmenný (id 120 460 004 600) ř. km: 80,75
hmtoggle_arrow1bezejmenný (id 120 570 002 000) ř. km: 81
hmtoggle_arrow1Nezdický potok ř. km: 0,55
hmtoggle_arrow1Nezdický potok ř. km: 0,66
hmtoggle_arrow1Nezdický potok ř. km: 0,75
hmtoggle_arrow1Nezdický potok ř. km: 2,85
hmtoggle_arrow1Nezdický potok ř. km: 4,78
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 3,15
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 4,81
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 5,27
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 6,28
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 8,1
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 13,56
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 15,35
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 18
hmtoggle_arrow1Ostružná ř. km: 23,16–23,42
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 81,25
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 81,54
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 81,78
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 83,9–84,4
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 87,3–88,2
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 92,25–92,6
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 93–94,4
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 100–100,5
hmtoggle_arrow1Otava ř. km: 107,5–107,9

Poznámka: údaje zapsané v databázi POVIS musí být převedeny do vektorového formátu (SHP), proto se na mapě zobrazí až po zpracování nových zápisů.

Tabulka obsahuje 25 záznamů, byla aktualizována z databáze POVIS dne 01.10.2022
 


Soubor: b12_7_ledove_jevy.htm