Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Charakteristika ohrožených objektů

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Ohrožené objekty jsou zpracovány z informací o ohrožených objektech z povodňových plánů jednotlivých obcí a zpracovaného záplavového území.

Tabulka ohrožených objektů

Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: Sušice - (POVIS)

Tok Vydra

po celém toku je záplavové území v blízkém okolí koryta řeky bez bezprostředního ohrožení budov a staveb, pouze v obci Modrava v soutoku s Roklanským potokem vystupuje z koryta bez podstatného ohrožení staveb, a obydlí, možné ohrožení je v kempu Antýgl.

Tok Křemelná

po celém toku je záplavové území v blízkém okolí koryta řeky bez ohrožení budov a staveb.

Tok Otava

Čeňkova Pila – částečně most, kemp Paulina louka u Rejštejna, obec Rejštejn v oblasti autokempu Klášterský Mlýn, kemp Radešov, část obce Radešov, chatová oblast v Anníně, autokemp ANNÍN 1, ANNÍN 2, autokemp Nové Městečko, most a pila v Dlouhé Vsi, škola v přírodě Nuzerov, oblast splavu na Pátečku, vrchní část luhu v Sušici, areál Santos, letní tábor Jitřenka, srubový tábor, areál TJ Sušice, Fit hotel Fuferna a Mlýn Pelant, centrum Sušice, Nádražní ulice v Sušici, okolí řeky od posádkového domu armády (PDA) k železničnímu mostu, vodácké tábořiště za nádražím, část domů v Malé Chmelné, Dobršíně (Mlýn, V Luhu), vodácké tábořiště v Dobršíně, pravá a levá část Čepic za starým mostem, vodácké tábořiště Čepice, zdroje pitné vody pro Žichovice, vodácké tábořiště u Žichovic, část Žichovic – Lazna, Mlýn a tábořiště u Rabí.

Tok Ostružná

4 domy v Nemilkově, pila u Šlajfu pod Velharticemi, most u odbočky na Hory Matky Boží, přítok ke Mlýnu v Tajanově, most k Tajanovu, mosty v Ujčíně, část domů v Ujčíně po levém břehu, vrchní část Kolince od stadionu po soutok s potokem Kalný, silnice na výjezdu z obce na Sušici, most v Puchverku a částečně silnice na Sušici, obec Kašovice, vrchní část Hrádku, most v Hrádku, spodní část Hrádku, Tedražice – Luh a část Sušice (od ACHP po toku k čističce odpadních vod), stavidla u Mlýna Hamr.

Tok Volšovka

zaplavení komunikace k Trsicím, areál lesní školky Františkova Ves 1 RD na LB a chata na PB u toku ve F. Vsi, objekty v areálu zámku ve Volšovech, zahrádkářská kolonie mezi toky Otava a Volšovka na obou stranách cesty do Nuzerova a vyústění do Otavy.

Tok Losenice

vylití potoka před Rejštejnem bez podstatného ohrožení obydlí a průtok pod mosty v Rejštejně.

Tok Nezdický potok

ohrožena obec Dražovice – pravý břeh nad mostem a pod mostem, splav a MVE ve spodní části, vrchní část kolem stadionu v Žichovicích.


Soubor: b12_3_charakteristika.htm