Věcná část > Povodňová opatření > Důležité stránky

Opatření za povodně

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

V době povodně jsou povodňové komise oprávněny činit opatření a vydávat příkazy k zabezpečovacím a záchranným pracím. Tyto příkazy nejsou rozhodnutím podle správního řádu (to znamená, že není proti nim opravného prostředku).

K zajištění ochrany před povodněmi je každý povinen umožnit vstup, popřípadě vjezd na své pozemky nebo do objektů těm, kteří řídí, koordinují a provádějí zabezpečovací nebo záchranné práce, popřípadě přispět na příkaz povodňového orgánu podle svých možností a sil osobní a věcnou pomocí k ochraně lidských životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy příslušných povodňových orgánů.

Mezi tato opatření můžeme zařadit:

činnost předpovědní povodňové služby,

činnost hlásné povodňové služby,

varování při nebezpečí povodně,

zřízení a činnost hlídkové služby,

vyklízení v záplavových území,

řízené ovlivňování odtokových poměrů,

povodňové zabezpečovací práce,

povodňové záchranné práce,

zabezpečení náhradních funkcí a služeb v území zasaženém povodní.


Soubor: b13_2_opatreni_za_povodne.htm