Věcná část > Důležité stránky

Povodňová opatření

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Opatření k ochraně před povodněmi se ve smyslu předpisů rozumějí přípravná opatření, opatření prováděná při nebezpečí povodně, za povodně a opatření prováděná po povodni. Povodňová opatření ve smyslu ustanovení §65 vodního zákona nejsou výstavba, údržba a opravy staveb a ostatních zařízení sloužící k ochraně před povodněmi, jakož i investice vyvolané povodněmi. Základní a předvídatelná opatření k ochraně před povodněmi je nutno zapracovat do povodňových plánů. Ostatní opatření řídí a koordinuje povodňový orgán.


Soubor: b13_povodonova_opatreni.htm