Věcná část > Druhy a rozsah ohrožení povodněmi > Důležité stránky

Protipovodňová opatření (realizovaná, plánovaná)

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Protipovodňová ochrana (protipovodňová opatření) slouží k eliminaci povodní a záplav popřípadě k co největší minimalizaci škod způsobených povodněmi. Hlavním cílem je vodu za vysokých vodních stavů hromadit mimo obydlená území (např. ve vodních nádržích, nezastavěných územích atd.), a naopak v zastavěných oblastech vodu z území co nejrychleji odvést.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro správní obvod: Sušice(POVIS)

 

Název toku

Kilometráž

Délka úseku (m)

Výška úprav (m)

Typ úpravy

Průtok (m3/s)

Otava

68,325-89,480

 

1,3

 

 

89,480-112,910

L=8067

P=4800

úsek v Sušici na nábřeží výška 5 m

 

Q50=149

Losenice

0,000-0,100

100

0,6

 

Q100=67

0,100-2,030

1930

3,5-4

lichoběžníkový profil

Q100=67

Ostružná

2,050-2,330

280

1

lichoběžníkový profil, příčné prahy

 

6,350-11,500

300

 

 

 

11,900-13,700

1800

 

 

 

20,500-20,800

300

 

 

 

21,800-23,200

1400

 

 

 

27,200-28,700

1500

 

 

 

Seznam evidovaných úprav vodních toků v povodí Otavy (Zdroj: Povodí Vltavy, a.s.)

Realizovaná protipovodňová opatření na řece Otavě

Nejvýše v povodí se nachází ochranná zemní hrázka (kapacita Q20) u domu č.p. 165, která začíná od konce ulice U Koupaliště a končí napojením na oplocení sportovního areálu v Sušici. Následuje odlehčovací koryto (kapacita Q20) z Otavy do Volšovky na levém břehu před jezem u Mlýna Pelant. V místě odlehčení se nachází boční přeliv, kde při zvýšení hladiny dojde k přelévání vody do odlehčovacího koryta. U domu č.p. 10 (hotel Fuferna) se nachází levobřežní zeď (kapacita Q20), která byla vybudována po jeho poškození v roce 1993. Protipovodňovým opatřením vedoucí od kamenného mostu (Mládeže) až po vtok do MVE – Panský jez je ochranná hráz (kapacita Q2), která má podobu 5 m vysoké nábřežní zdi. Další ochranná zemní hráz (kapacita Q50), která leží na levém břehu Otavy, začíná za mostem naproti bývalému Posádkovému domu armády a končí u sušického nádraží (délka cca 1500 m, výška cca 1,5 m). Obě výše zmíněné hráze nebyly při povodni 2002 přelity, k zaplavení náměstí a dalších míst v Sušici došlo díky rozlivu vody pod Panským jezem. Nová protipovodňová hráz (kapacita Q100) byla vybudována za ČOV Sušice, kterou obklopuje ochranná zemní hráz chránící ČOV proti povodním z Otavy i Ostružné. Ochranná zemní hráz navázaná na hráz u ČOV chrání horní část Dobršínského Mlýna a odklání proudnici od budov na soutoku Ostružné s Otavou. Je dimenzována na 50 letou vodu a má chránit domy v obci Dobršín ležící nedaleko Otavy. Stavbu hráze financovala obec Dobršín a byla dokončena v létě 2003. Naproti ČOV Sušice se nachází stará ochranná hráz (kapacita Q5) na okraji lesa podél cesty, která chrání dvě nemovitosti na pravém břehu Otavy. Posledním realizovaným opatřením na řece Otavě je ochranná zemní hráz (kapacita Q100) na pravém břehu nad obcí Čepice. Ochranná hráz odděluje koryto Otavy od Podmokelského potoka, čímž při povodni ochraňuje zástavbu na pravém břehu.

Protipovodňová opatření jsou zpracována ze studie odtokových poměrů Otavy.


Soubor: b12_9_protipovodonova_opatreni.htm