Organizační část > Důležité stránky

Způsob varování a informování obyvatelstva

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události byl od 1.listopadu 2001 zaveden Ministerstvem vnitra na území České republiky jeden varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“. Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin.

Po akustickém tónu sirény, při vyhlašování varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“, budou následovat tísňová hlášení v hromadných informačních prostředcích pro vyrozumění obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.

Obyvatelstvo bude také varováno místními sdělovacími prostředky (Český rozhlas, Česká televize, regionální rozhlasové a televizní stanice). Další informace o vzniklé události budou předávány obyvatelstvu místním rozhlasem, podnikovými rozhlasy, policií a HZS, osobně prostřednictvím spoluobčanů apod.

signál

tón

kdy zazní

všeobecná výstraha

kolísavý tón po dobu 140 vteřin

při bezprostředním ohrožení mimořádnou událostí nebo při jejím nenadálém vzniku

zkušební tón

nepřerušovaný tón po dobu 140 vteřin

ověřování provozuschopnosti se provádí každou první středu v měsíci ve 12 hodin

Je třeba dodržovat následují zásady:

respektovat a snažit se získat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, rozhlasový vůz, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele a podobně)

nerozšiřovat poplašné a neověřené zprávy

varovat ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí

netelefonovat zbytečně – telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena

nepodceňovat vzniklou situaci

pomáhat sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem

nejdříve zachraňovat lidské životy a zdraví, pak zachraňovat majetek

uposlechnout pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů státní správy a samosprávy

 

Rozmístění hlásičů místních informačních systémů evidovaných v POVIS je možné zobrazit na mapě, jejich souhrnné údaje ve výpisu z databáze pro území ORP: Sušice - sestava


Soubor: c212_zpusob_varovani.htm