Organizační část > Důležité stránky

Organizace dopravy

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ust. § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Sušice. Tato opatření provádí v součinnosti s Povodňovou komisí ORP Sušice a podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy rovněž podílí. V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

O uzavřených úsecích a objížďkách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně informovat:

hasičský záchranný sbor (HZS) Plzeňského kraje,

záchrannou a dopravní zdravotní službu (ZZS),

složky Policie ČR,

dopravní inspektorát Sušice,

subjekty provádějící zásobování,

provozovatele linkové osobní dopravy,

regionální popř. celoplošné sdělovací prostředky.

Výpis údajů z databáze POVIS pro správní obvod ORP: Sušice - sestava


Soubor: c214_organizace_dopravy.htm