Organizační část > Způsob vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Důležité stránky

1.SPA

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

První stupeň - STAV BDĚLOSTI

Činnost:

tajemník PK vyrozumí o dosažení 1. SPA předsedu PK,

tajemník PK aktivuje dle předpokládaného vývoje hydrologické a meteorologické situace PK ORP nebo její operační skupinu ve správním území ORP. Informace o možnosti vzniku povodňové situace musí být před vyrozuměním dosažení 1. SPA ověřena,  

pracovní skupina drží pohotovost na pracovišti (mimo pracoviště), doba nástupu do 30 minut po svolání PK

v případě nepříznivého vývoje hydrologické a meteorologické situace, kdy ze očekávat zhoršení situace na 2. SPA, kontrola spojení a oznámení o tom, že nastal stav bdělosti (telefonické spojení) se členy

Povodňové komise ORP Sušice,

Povodňových komisí obcí ohrožených povodněmi ve správním obvodu ORP Sušice,

s PK okolních ORP, (Klatovy, Horažďovice)

s PK Plzeňského kraje,

s operačním střediskem HZS Plzeňského kraje,

s ČHMÚ pobočka České Budějovice,

s oblastním vodohospodářským dispečinkem Povodí Vltavy s.p.,

aktivace Hlásné povodňové služby,

sběr a zaznamenávání informací o vývoji situace při očekávaném zhoršení situace,

vydávání operativních úkolů,

zápisy do Povodňové knihy v případě, že lze očekávat zhoršení situace na 2.SPA,

provádění Evidenčních a dokumentačních prací.

Další informace: Tabulka hlásných profilů
Aktuální stavy (ČHMÚ): hlásné profily, hlásné profily s předpovědí, srážkoměrné stanice, radar


Soubor: c2_7_1_1spa.htm