Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Důležité stránky

Odvětvová norma TNV 75 29 31 – Povodňové plány

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Obsah

Předmluva

1Předmět normy

2Citované normativní dokumenty

3Termíny a definice

4Všeobecně

5Podklady pro vypracování povodňového plánu

6Skladba a obsah povodňového plánu

Příloha A (informativní) Vzor titulního listu povodňového plánu

Příloha B (informativní) Vzor skladby povodňového plánu obce

Příloha C (informativní) Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti právnických a podnikajících fyzických osob

Příloha D (informativní) Vzor skladby povodňového plánu nemovitosti fyzických osob

Příloha E (informativní) Vzor zápisu do povodňové knihy

 

 


 

HYDROPROJEKT CZ a.s


Soubor: tnv_752931.htm