Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha B > Důležité stránky

B.1 Titulní list

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Povodňový plán obce ……………………

Správní obvod obce s rozšířenou působností …………………….

Vodní tok …………………..

Správce vodního toku ………………………

 

Vypracoval: .................................................

datum (měsíc, rok) .......................................

 

Potvrzení souladu s povodňovým plánem vyššího stupně

 

Schválil........................................................................

dne ...........č.j...................

 

Záznamy o provedené aktualizaci

věcná část

důvod aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizační část

předmět aktualizace

podpis zpracovatele

datum

podpis provozovatele

datum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Soubor: tnv_752931_b1.htm