Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha C > Důležité stránky

C.4 Grafická část

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Mapa 1 : 10 000 (1 : 5000), do které se vyznačí:

umístění objektu

rozsah záplavového území při Q5, Q20 a Q100, jeho aktivní zóny, případně záplavové čáry největší známé povodně a potenciálního záplavového území

evakuační trasy

hlásné profily

Mapa vhodného měřítka (1:5000, 2880, 2000), do které se vyznačí:

objekt

umístění pomocného vodočtu v objektu

informační místa

nebezpečná místa pro vznik ledových bariér a zátarasů


Soubor: tnv_752931_c4.htm