Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 1 Poplatek za odebrané množství podzemní vody > Důležité stránky

Oddíl 2 Správa poplatku

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 88i Správce poplatku

§ 88j Poplatkové přiznání

§ 88k Splatnost poplatku

§ 88l Úrok z prodlení


Soubor: 12742258.htm