Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 2 Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových > Oddíl 1 Poplatek > Důležité stránky

§ 89j Poplatkové období

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

Poplatkovým obdobím poplatku za vypouštění odpadních vod do vod povrchových je kalendářní rok.


Soubor: 12742340.htm