Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních > Důležité stránky

Oddíl 1 Poplatek

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 90 Subjekt poplatku

§ 90a Předmět poplatku

§ 90b Osvobození od poplatku

§ 90c Základ poplatku

§ 90d Sazba poplatku

§ 90e Výpočet poplatku

§ 90f Poplatkové období

§ 90g Rozpočtové určení poplatku


Soubor: 12742381.htm