Titulní list > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA XI POPLATKY > Díl 3 Poplatek za povolené vypouštění odpadních vod do vod podzemních > Důležité stránky

Oddíl 2 Správa poplatku

Úvod  Předchozí  Další Tisk této stránky

§ 90h Správce poplatku

§ 90i Splatnost poplatku


Soubor: 12742412.htm